Śląskie / Czestochowa

Politechnika Częstochowska

42-200 Czestochowa
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 69
343 250 251 • (34) 3250-498

Politechnika Częstochowska to najstarsza szkoła wyższa w regionie częstochowskim. Posiada 70-letnią tradycję naukowo-edukacyjną i cieszy się renomą zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Od początku swojego istnienia Politechnika Częstochowska kładzie nacisk na współpracę z firmami, zakładami i przedsiębiorstwami regionu, decydując w dużym stopniu o obliczu Częstochowy, postrzeganej w kraju jako ważny i prężny ośrodek nauki i przemysłu. 

Typ pliku: pdf
Plakat Uczelniany

Oferta Edukacyjna

Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych

Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
I Stopnia
Studia niestacjonarne
4 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 4
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych

Budownictwo
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
konstrukcje budowlane i inżynierskie
Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
Architektura w budownictwie
Budowa i utrzymanie dróg

Budownictwo
I Stopnia
Studia niestacjonarne
4 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 4
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
konstrukcje budowlane i inżynierskie
technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
architektura w budownictwie
budowa i utrzymanie dróg

Automatyka i Robotyka
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
automatyzacja procesów
przemysłowe systemy informatyczne

Automatyka i Robotyka
I Stopnia
Studia niestacjonarne
4 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 4
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
automatyzacja procesów
przemysłowe systemy informatyczne

Elektromobilność i Energia Odnawialna
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
pojazdy elektryczne
inżynieria elektryczna w odnawialnych źródłach energii

Elektronika i Telekomunikacja
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
cyfrowe przetwarzanie sygnałów
elektronika pojazdów

Elektrotechnika
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
elektroenergetyka
instalacje elektryczne w budownictwie;
komputeryzacja i robotyzacja procesów

Elektrotechnika
I Stopnia
Studia niestacjonarne
4 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 4
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
komputeryzacja i robotyzacja procesów
elektroenergetyka
instalacje elektryczne w budownictwie

Inteligentne Miasta
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
środowisko smart city
sterowanie i zarządzanie procesami

Informatyka
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
Inżynieria oprogramowania
programowanie aplikacji internetowych
sieci komputerowe

Informatyka
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
Inżynieria oprogramowania
programowanie aplikacji internetowych
sieci komputerowe

Maszyny i Systemy Energetyczne
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych

Matematyka Stosowana i Technologie Informatyczne
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
matematyka finansowa i bezpieczeństwo danych
modelowanie matematyczne i analiza danych

Mechatronika
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych

Mechanika i Budowa Maszyn
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
inżynieria samochodowa
komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
przetwórstwo tworzyw polimerowych
spawalnictwo

Mechanika i Budowa Maszyn
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
inżynieria samochodowa
komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
przetwórstwo tworzyw polimerowych
spawalnictwo

Metalurgia
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
wytwarzanie i przetwórstwo metali
odlewnictwo

Metalurgia
I Stopnia
Studia niestacjonarne
4 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 4
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
wytwarzanie i przetwórstwo metali
odlewnictwo

Inżynieria Materiałowa
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
materiały inżynierskie
materiały dla medycyny

Inżynieria Materiałowa
I Stopnia
Studia niestacjonarne
4 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 4
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
materiały inżynierskie
materiały dla medycyny

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie i Inżynieria Produkcj
I Stopnia
Studia niestacjonarne
4 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 4
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
zarządzanie systemami produkcyjnymi

Fizyka Techniczna
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
optyka okularowa
odnawialne źródła energii
nanomateriały i nanotechnologie

Fizyka Techniczna
I Stopnia
Studia niestacjonarne
4 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 4
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
optyka okularowa
odnawialne źródła energii
nanomateriały i nanotechnologia

Technologia Szkła i Ceramiki
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
szkło
ceramika

Inżynieria Środowiska
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
gospodarka komunalna
inżynieria i gospodarka wodna
sieci i instalacje budowlane

Inżynieria Środowiska
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
gospodarka komunalna
sieci i instalacje budowlane
inżynieria i gospodarka wodna

Energetyka
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
odnawialne źródła energii
nieodnawialne źródła energii

Biotechnologia
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
biotechnologia środowiska
biotechnologia w biogospodarce

Zarządzanie Środowiskiem
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych

Angielski Język Biznesu
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne brak danych

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Design i Zarządzanie Projektami
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne brak danych

Finanse i Rachunkowość w Biznesie
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
menedżer finansowy
rachunkowość i podatki
inwestycje i nieruchomości

Logistyka
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
systemy logistyczne
zarządzanie transportem

Logistyka inżynierska
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
zarządzanie i inżynieria transportu
inżynieria systemów logistycznych

Zarządzanie
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi
przedsiębiorczość i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstw
zarządzanie kadrami

Zarządzanie jakością i produkcją
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych

Zarządzanie w turystyce i sporcie
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
zarządzanie organizacją sportową
zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Quality and Production Management
I Stopnia
Studia stacjonarne
3.5 lata
Język angielski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: angielski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych

Inteligentne miasta
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
środowisko smart city
sterowanie i zarządzanie procesami

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Design i Zarządzanie Projektami
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne brak danych

Finanse i Rachunkowość w Biznesie
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
menedżer finansowy
Rachunkowość i podatki
inwestycje i nieruchomości

Logistyka
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
systemy logistyczne
zarządzanie transportem

Logistyka Inżynierska
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych

Zarządzanie
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych
Specjalizacje
zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi
przedsiębiorczość i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstw
zarządzanie kadrami

Zarządzanie jakością i produkcją
I Stopnia
Studia niestacjonarne
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne brak danych

Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych

Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych

Budownictwo
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych

Budownictwo
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych

Automatyka i Robotyka
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
automatyzacja procesów;
systemy sterowania w elektroenergetyce odnawialnej

Automatyka i Robotyka
II Stopień
Studia niestacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
automatyzacja procesów;
systemy sterowania w elektroenergetyce odnawialnej

Elektrotechnika
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
elektroenergetyka
instalacje elektryczne w budownictwie
komputeryzacja i robotyzacja procesów

Elektrotechnika
II Stopień
Studia niestacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
komputeryzacja i robotyzacja procesów
instalacje elektryczne w budownictwie
elektroenergetyka

Informatyka
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
sieci komputerowe
aplikacje biznesowe i bazy danych
zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych
cyberbezpieczeństwo
sztuczna inteligencja i Data Science
Computational Intelligence and Data Mining

Informatyka
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
sieci komputerowe
aplikacje biznesowe i bazy danych
zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych
cyberbezpieczeństwo
sztuczna inteligencja i Data Science
Computational Intelligence and Data Mining

Mechatronika
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych

Matematyka
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
matematyka przemysłowa

Mechanika i Budowa Maszyn
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
inżynieria samochodowa
komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
przetwórstwo tworzyw polimerowych
spawalnictwo
Modelling and Simulation in Mechanics

Mechanika i Budowa Maszyn
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
inżynieria samochodowa
komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
przetwórstwo tworzyw polimerowych
spawalnictwo
Modelling and Simulation in Mechanics

Metalurgia
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych
innowacje produktowe i procesowe w odlewnictwie
ekoinnowacje w recyklingu metali

Metalurgia
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych
innowacje produktowe i procesowe w odlewnictwie
ekoinnowacje w recyklingu metali

Inżynieria Materiałowa
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
materiały inżynierskie
materiały dla medycyny
inżynieria zabezpieczeń antykorozyjnych

Inżynieria Materiałowa
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
materiały inżynierskie
materiały dla medycyny
inzynieria zabezpieczeń antykorozyjnych

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
logistyka w zarządzaniu
zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi
inżynieria produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
logistyka w zarządzaniu
zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi
inżynieria produkcji

Fizyka Techniczna
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
optometria
nanomateriały i nanotechnologie

Fizyka Techniczna
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
optometria
nanomateriały i nanotechnologie

Inżynieria Środowiska
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
gospodarka komunalna
sieci i instalacje budowlane
inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria Środowiska
II Stopień
Studia niestacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
gospodarka komunalna
sieci i instalacje budowlane
inżynieria i gospodarka wodna

Energetyka
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
odnawialne źródła energii
nieodnawialne źródła energii

Biotechnologia
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
biotechnologia środowiska
biotechnologia w biogospodarce

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
II Stopień
Studia stacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
bezpieczeństwo i doskonalenie procesów

Finanse i Rachunkowość w Biznesie
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
menedżer finansowy
rachunkowość i podatki
inwestycje i nieruchomości
nowe usługi biznesowe

Logistyka
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
zarządzanie łańcuchami dostaw
zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji
zarządzanie informacją logistyczną

Logistics
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język angielski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: angielski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych

Management
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język angielski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: angielski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych

Zarządzanie
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
przedsiębiorczość i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstw
zarządzanie kadrami
administrator uslug medycznych

Zarządzanie
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
przedsiębiorczość i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstw
zarządzanie kadrami
administrator uslug medycznych

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
II Stopień
Studia niestacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalizacje
zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
bezpieczeństwo i doskonalenie procesów

Finanse i Rachunkowość
II Stopień
Studia niestacjonarne
1.5 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalizacje
Nowe Usługi Biznesowe

Logistyka
II Stopień
Studia niestacjonarne
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalizacje
zarządzanie łańcuchami dostaw
zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji
zarządzanie informacją logistyczną

Umów wizytę on-line!

Politechnika Częstochowska zaprasza do zarezerwowania terminu dla indywidualnej konsultacji.